Service

VI SERVAR OCH UNDERHÅLLER

Tillsammans med Mitchibishi utför vi service och reparationer på dina truckar. Vid plötsligt stopp finns vårt serviceteam på plats inom 24 timmar. All service sker med utbildade tekniker med god kunskap om truckar och dess olika motorer osv. 

Tillsammans lägger vi också upp ett serviceschema som passar er, så att truckarna alltid är i god kondition och kan användas dagligen. 

Kontakta oss redan idag så syr vi ihop ett bra serviceprogram. 

GENERALHEAD-006-md

ORIGINAL RESERVDELAR

 • Perfekt kvalitet för maximerad trucklivslängd och driftssäkerhet
 • Onlineinformation och beställningssystem
 • Leverans nästa dag

95% 'First-visit fix rate', dvs truckar åtgärdade vid första besöket
98% reservdelar levereras inom 24 tim från vårt lager i centrala Europa

FULLSERVICE

 • Resor, arbets- och reservdelskostnader för underhåll och reparationer
 • Status på truckarna
 • Funktionalitet
 • Säkerhet enligt föreskrifter
 • Smörjning
 • Omkalibrering
 • Inspektionsrapport
 • Rådgivning